Huế

Thông tin

Trong quá trình phát triển lịch sử của dân tộc Việt Nam, vùng đất Thuận Hóa – Phú Xuân – Huế giữ một vị trí khá quan trọng. Đây cũng từng là địa bàn cư trú của cộng đồng những cư dân mang nhiều sắc thái văn hóa khác nhau. Đặc biệt còn là nơi diễn ra và chứng kiến nhiều cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vang dội của quân và dân ta trong công cuộc thống nhất đất nước. Kể từ sau ngày 26/3/1975 – ngày Thừa Thiên Huế được giải phóng hoàn toàn, tỉnh đã vượt qua những khó khăn, vươn lên để bắt kịp nhịp độ phát triển của cả nước. Và hiện tại, Huế đã thành một trong những thành phố nổi tiếng của Việt Nam và là một trong 3 vùng du lịch lớn của cả nước. Thu hút du khách bởi bề dày lịch sử văn hóa lâu năm cùng nhiều công trình kiến trúc ấn tượng và cả thiên nhiên hữu tình, con người chất phát hiền hòa. Huế đang là nơi bảo tồn nhiều quần thể di tích lịch sử cùng nhiều thắng cảnh được thế giới công nhận.
khu nghi duong flamingo dai lai vinh phuc 12

Dịch vụ tại đây